Bergvärmen!

Som tidigare meddelats har föreningen låtit montera solceller på taken Loft- och Storvretsvägen. Dessa är nu besiktigade med bara några mindre anmärkningar som snarast ska åtgärdas.

Borrningen och arbetet med bergvärmeinstallationen går vidare och ligger till och med före i tidsplanen. I full drift kommer anläggningen inte vara förrän i november. Tills dess kommer alla lägenhetsinnehavares privata elavtal ha sagts upp (görs med automatik – dvs. ingen behöver göra något själv) samt Vattenfalls avtal angående nätkostnad. En del av er borde redan fått ett brev från Vattenfall om det!