Årsstämma – dags att motionera!

Torsdagen den 8 juni klockan 18.30 äger årets stämma rum. Platsen är föreningens lokal Storvretsvägen 42.

Motioner till stämman ska vara föreningen tillhanda senast fredagen 31/3!

Separat kallelse till stämman kommer att delas ut i god tid före mötet.