Årsstämma 2021

Föreningens ordinarie årsstämma kommer i år att äga rum den tionde juni. Kallelse kommer och årsmöteshandlingarna kommer att delas ut i början av nästa vecka
Till följd av den fortsatta pandemin och nödvändigheten att hålla avstånd kommer stämman att äga rum utomhus – vid gårdsentrén Storvretsvägen 42.