Årsmötet

I slutet av september avhölls vår stämma i Östra grundskolans aula och där ett tjugotal medlemmar hade mött upp. Förutom sedvanliga årsmötespunkter fattade stämman även beslut om att investera i en ny uppvärmnings- och ellösning. På sikt kommer den valda lösningen (bergvärme, solceller och laddstolpar för elbilar) innebära att vårt husbestånd får en mycket bra miljöklassning och att våra uppvärmningskostnader kommer att sjunka.

Till styrelsen omvaldes Ewa Alexandersson, Thomas Söderberg och Åke Ahlberg. Till nya suppleanter valdes Fatih Tumturk, Jan Rundkvist och Johan Matsson.

Styrelsen vill också tacka de avgående ersättarna: Ingrid Raeder och Pär Lindbom.