Årsmötet 24/9

Kom ihåg vårt årsmöte den 24/9! Mötet börjar klockan 18.00 med information kring vår kommande investering i bergvärme. Klockan 19.00 inleds sedan själva årsmötet.
Till den kommande styrelse har sex personer anmält intresse att delta som suppleanter – ett rekord i föreningens historia.

Varmt välkomna!

Tid: torsdagen den 24/9 klockan 18.00 till c:a 20.30
Plats: Östra grundskolans aula, Österleden 13

OBSERVERA: under coronapandemin kommer inte föreningens lokal att hyras ut.