Årsmöte!!

Bostadsrättsföreningen håller sedvanligt årsmöte torsdagen den 24e maj klockan 18.30 i föreningslokalen Storvretsvägen 42 (på gaveln)

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den första mars.

Varmt välkomna!